Grundutbildning

Trafik & väg ger en mängd kurser inom trafikteknik och trafikplanering, vägbyggnad samt geodetisk mätningsteknik. På Trafik & väg finns spetskompetens inom trafikområdet och undervisningen är förankrad i såväl forskningen som i det dagliga arbetet med trafik- och vägfrågor hos offentliga och privata aktörer. Utbildningen ger kunskap och förståelse om aspekter kring det ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara transportsystemet, från översiktlig till detaljnivå, samt färdigheter att verka för trafik- och samhällsplanering i hållbar riktning. Trafik & vägs kurser ger således möjlighet att på olika sätt arbeta med utformningen av vårt framtida samhälle.

Kurser ges för civilingenjörsprogrammen vid LTH och för studenter från högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik med inriktningarna Väg- och trafikteknik respektive Järnvägsteknik.

V-programmets webbplats
Civilingenjörsprogrammet i Väg- och vattenbyggnad (LTH)

Byggteknik / Väg- och trafiktekniks webbplats
Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik med inriktning mot Väg- och trafikteknik (Campus Helsingborg)

Byggteknik / Järnvägstekniks webbplats
Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik med inriktning mot Järnvägsteknik (Campus Helsingborg)

 

 

V-programmets kursplaner

Civilingenjörsprogrammet i Väg- och vattenbyggnad (LTH)

Länk till asfaltboken

Asfaltboken är för dig som läser vägbyggnad på LTH. Mejla Ebrahim Parhamifar för att få inloggningsuppgifter.

Sidansvarig:  | 2018-03-20