Fristående kurser

Strategisk kollektivtrafikplanering

Syftet med kursen är att ge en gedigen översikt över kollektivtrafikens roll i samhället, resenärernas krav och olika förutsättningar samt olika aspekter på planering av kollektivtrafik i tätort och på landsbygd. Kursen ska ge kunskap om kollektivtrafik och kollektivtrafikplanering, dess förutsättningar och dess roll i samhället. Undervisningsform är föreläsningar, övningar och hemuppgifter. Föreläsningarna behandlar den teoretiska grunden inom kollektivtrafikplaneringen och visar på olika exempel inom planering. Övningar behandlar beräkningar och analyser och görs i mindre gruppstorlek. Efter föreläsningstillfällena görs en hemtentamen och en uppsats inom relevant område. Kursen ges av K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafiken.

Kontakt: Helena Svensson, helena.svensson@tft.lth.se

Sidansvarig:  | 2018-03-01