lu.se

Trafik och väg

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Trafik och väg

Nyheter

2015-11-17

Ny publikation om fotgängares fallolyckor

Rapporten omfattar en studie av olyckor och skador bland fotgängare i trafikmiljö i Sverige under åren 2009-2013. Olycksmaterialet har hämtats huvudsakligen från STRADA sjukvård. En

[...]

2015-11-06

Trafik och väg-forskare på ICTCT

Två medarbetare vid Trafik och väg presenterade sin forskning på den "28th ICTCT Workshop",

[...]

2015-10-29

Debattartikel i Ny Teknik

Lena Hiselius (docent vid Trafik och väg) har tillsammans med Lena Smidfelt Rosqvist (Trivector

[...]

Kalendarium

2016-01-20

Forskarkurs: Kvalitativa metoder VT2016

Kursen startar den 20:e januari och slutar vid den 18:e maj 2016. Kursen är lämplig för doktorander inom olika forskningsområden. Vill du läsa kursen så är du mycket välkommen att kontakta Åse...[läs mer]

2015-10-16

Examensarbete: Trygga och säkra skolvägar

Fredagen den 16 oktober kl. 13 presenterar Jonas Åström sitt examensarbete Trygga och säkra skolvägar – Barns och föräldrars värdering av trafikmiljön som underlag för metodutveckling av arbetet med skolvägar i sal KC:V O1, Plan...[läs mer]

2015-09-25

Disputation: Accidents between pedestrians, bicyclists and motorized vehicles: Accident risk and injury severity

Fredagen den 25 september kl. 10 lägger Höskuldur Kröyer fram sin avhandling Accidents between pedestrians, bicyclists and motorized vehicles: Accident risk and injury severity. Opponent är Dr. Sigal Kaplan, Danmarks tekniska...[läs mer]