Trafikplanering och mobilitet

Vår forskning som rör människors mobilitet och hur städer kan planeras på ett hållbart sätt.

Trafiksäkerhet och beteende

Vår forskning om trafiksäkerhet och beteende.

Vägbyggnad

Vår forskning om överbyggnader, asfaltbeläggningar och bärighet.

Forskningsportalen

Här kan du läsa mer om vår forskning och våra forskare!

K2

K2

Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik.