lu.se

Trafik och väg

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Trafik och väg

Nyheter

2015-06-17

Två kollegor i LUM

I det senaste LUM-numret intervjuas Lena Hiselius (Docent vid Trafik och väg) om sin forskning där hon visar att kvinnor är underrepresenterade inom transportsektorns

[...]

2015-04-21

Pris för bästa examensarbete

Rikard Fogelholm, som gjorde sitt examensarbete hos Trafik och väg, har tilldelats Trafiktekniska föreningens pris för

[...]

2015-04-21

Trafik och väg leder EU-projekt om oskyddade trafikanter

InDev (In-Depth understanding of accident causation for Vulnerable road users) är ett HORISON 2020 EU-projekt som

[...]

Inga nyheter i den här listan.