lu.se

Trafik och väg

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Trafik och väg

Trafik och väg bedriver forskning och utbildning kring trafik- och vägfrågor som är förankrade i verkligheten och i samverkan med samhällets aktörer. Vårt fokus ligger på trafiksäkerhet och hållbara transporter, där vi är ett framstående kunskapscentrum såväl nationellt som internationellt.

Nyheter

2014-04-07

Trafik och väg anordnar kurs för yrkesverksamma om planering för gång och cykel

Trafik och väg i samarbete med SKL ger under våren en kurs för yrkesverksamma inom trafik- och samhällsplanering.

[...]

2014-04-07

Trafik och väg leder utvärdering av Civitas-projekt

EU: s Civitas-initiativ (civitas.eu) hjälper städer runt om i Europa med att planera, genomföra och utvärdera åtgärder

[...]

2014-04-07

Ny lärobok om vägbyggnad

Boken Vägbyggnad är skriven av Sven Agardh och Ebrahim Parhamifar vid Trafik och väg och avser att ge

[...]

Kalendarium

2014-04-11

Disputation: Outdoor Mobility, Place and Older People

Fredagen den 11 april kl 10.00 lägger Vanessa Stjernborg fram sin avhandling"Outdoor Mobility, Place and Older People - Everyday Mobilities in later Life in a Swedish Neighbourhood". Opponent är professor Judith...[läs mer]