lu.se

Trafik och väg

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Trafik och väg

Nyheter

2015-03-02

Cyklisten kämpar för sin plats i transportsystemet

Till Koglin, forskare vid Trafik och väg, intervjuades som en del av en artikel som publicerades i Svenska Dagbladet den 1:a mars. Han förklarar, tillsamamns med andra forskare och

[...]

2015-02-18

Nya publikationer vid Trafik och väg

Många av våra kollegor vid Trafik och väg har nyligen fått sina artiklar publicerade i internationella vetenskapliga

[...]

2015-01-26

Christer Hydén prisas för forskning om cirkulationsplatser

Transportation Research Board har tilldelat Christer Hydén the Frank Blackmore Award för hans arbete med

[...]

Kalendarium

2015-06-08

Kurs: Trafiksäkerhetsgranskning

Kursens syfte är att ge kursdeltagarna kunskap om trafiksäkerhetsprinciper och träning i att kunna genomföra trafiksäkerhetsgranskning på ett systematiskt och dokumenterat sätt. Kursen riktar sig mot yrkesverksamma ingenjörer som...[läs mer]

2015-04-20

Kurs: Trafikkonfliktteknik

Trafiksäkerhetsgruppen vid Lunds tekniska högskola ger en 5 dagars träningskurs i den Svenska konflikttekniken. Kursen vänder sig främst till yrkesverksamma och genomförs vid LTH i Lund 20-24 April 2015 (vecka 17) 2015. Läs mer...[läs mer]

2015-01-22

Examensarbete: Cyklandes framkomlighet på cykelöverfart

Torsdagen den 22 januari kl. 15 presenterar Sirwan Dabagh sitt examensarbete Cyklandes framkomlighet på cykelöverfart – En jämförelsestudie mellan tre olika typer av cykelöverfarter på Gatukontoret i Malmö, Stadshuset[läs mer]