Två ex-jobbare i trafikteknik sökes

Temat är analys av närtrafik i sex sydsvenska län.

Läs annonsen här!

Pajtim Sulejmanis licentiatseminarium

Välkomna till licentiatseminarium den 19 december kl. 13:15-15 i sal V:B på LTH. Titeln på arbetet är:

Climate impact on the durability of asphalt concrete

Trafikplanering och mobilitet

Vår forskning som rör människors mobilitet och hur städer kan planeras på ett hållbart sätt.

Trafiksäkerhet och beteende

Vår forskning om trafiksäkerhet och beteende.

Vägbyggnad

Vår forskning om överbyggnader, asfaltbeläggningar och bärighet.

Forskningsportalen

Här kan du läsa mer om vår forskning och våra forskare!

K2

K2

Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik.

Asfaltboken

Asfaltboken

För dig som läser vägbyggnad på LTH. Kontakta Ebrahim Parhamifar för inloggningsuppgifterna.