lu.se

Trafik och väg

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Trafik och väg

Nyheter

2016-01-04

Nya publikationer vid Trafik och väg

Lena Hiselius, docent vid Trafik och väg, är medförfattare till en ny artikel "Achieving climate objectives in transport policy by including women and challenging gender norms -

[...]

2015-12-09

Doktorand vid Trafik och väg - Pristagare i uppsatstävling

Erik Johansson, doktorand vid Trafik och väg, fick 1:a pris i Konkurrensverkets uppsatstävling 2015. Eriks

[...]

2015-11-17

Ny publikation om fotgängares fallolyckor

Rapporten omfattar en studie av olyckor och skador bland fotgängare i trafikmiljö i Sverige under åren 2009-2013.

[...]

Kalendarium

2016-10-18

Nationell konferens i transportforskning 18-19 oktober 2016

Välkommen till den femte i en serie årliga vetenskapliga konferenser som samlar svensk transportforskning! Årets konferens hålls den 18-19 oktober på Lunds universitet. Konferensen är en mötesplats för svenska transportforskare...[läs mer]

2016-04-26

Kurs på K2: Sustainable Urban Transport: A Global Perspective with Local Implications

K2 kommer under våren att ge en kurs i ”Sustainable Urban Transport: A Global Perspective with Local Implications”. Kursen tar sin utgångspunkt i att fler och fler städer rör sig bort från en bilbaserad planering. ”Best...[läs mer]

2015-12-07

Examensarbete: Reologiska egenskaper och jämförelse mellan bitumen och asfaltbruk: Inblandning av returasfalt samt framtagande av mätmetoder DSR

Fredagen den 18:e december kl.13 presenterar Axel Håkansson och Måns Härstedt sitt examensarbete Reologiska egenskapar och jämförelse mellan bitumen och asfaltbruk: Inblandning av returasfalt samt framtagande av mätmetoder...[läs mer]