lu.se

Trafik och väg

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Trafik och väg

Nyheter

2016-06-09

Ny publikation vid Trafik och väg

Berglind Hallgrimsdottir, Hanna Wennberg, Helena Svensson och Agneta Ståhl har nyligen fått artikeln Implementation of accessibility policy in municipal transport planning – Progression and

[...]

2016-06-03

Pris för bästa uppsats om kollektivtrafik på väg

Bästa exjobb eller masteruppsats på tema kollektivtrafik på väg belönas med 50 000 kr. Uppsatsen ska ha slutförts från

[...]

Kalendarium

2016-10-20

ICTCT Workshop, 20 - 21 Oktober 2016

I år kommer ICTCTs årliga workshop att hållas i Lund mellan den 20 och 21 Oktober![läs mer]

2016-10-18

Nationell konferens i transportforskning 18-19 oktober 2016

Välkommen till den femte i en serie årliga vetenskapliga konferenser som samlar svensk transportforskning! Årets konferens hålls den 18-19 oktober på Lunds universitet. Konferensen är en mötesplats för svenska transportforskare...[läs mer]

2016-10-05

The Way Forward, K2 Conference 2016

K2 Conference is arranged every second year. The first conference took place Sept 2014 in Malmö and the second one will take place October 5-6, 2016 in Stockholm at Kollektivtrafikens hus. The aim is to discuss results from...[läs mer]