Ulrik Berggrens halvtidsseminarium

Välkomna till halvtidsseminarium den 25 oktober kl. 09:30 på K2, Bruksgatan 8 i Lund. Titeln på arbetet är: 

The use of detailed public transport survey data for analyses of waiting times and route choice.

Carl-William Palmqvists disputation

Välkomna att lyssna när Carl-William Palmqvist försvarar sin avhandling 

Delays and Timetable Planning for Passenger Trains

den 8 november med start kl. 10.15 i sal V:C, V-huset John Ericssons väg 1, Lund.

Läs avhandlingen här.

Trafikplanering och mobilitet

Vår forskning som rör människors mobilitet och hur städer kan planeras på ett hållbart sätt.

Trafiksäkerhet och beteende

Vår forskning om trafiksäkerhet och beteende.

Vägbyggnad

Vår forskning om överbyggnader, asfaltbeläggningar och bärighet.

Forskningsportalen

Här kan du läsa mer om vår forskning och våra forskare!

K2

K2

Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik.

Asfaltboken

Asfaltboken

För dig som läser vägbyggnad på LTH. Kontakta Ebrahim Parhamifar för inloggningsuppgifterna.