lu.se

Trafik och väg

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Trafik och väg

Nyheter

2014-12-19

Trafik och väg på Transportforum

Trafik och väg deltar i konferensen Transportforum med presentationer om ett antal forskningsprojekt. "Kom så går vi" i Kristianstad – vad hände sedan? Berglind Hallgrímsdóttir

[...]

2014-12-09

Nya publikationer

Till Koglin och David Lindelöw vid Trafik och väg är huvudförfattare till varsin artikel i en specialutgåva av

[...]

2014-12-03

Tidskrift om cykelkulturer

Till Koglin bidrar med en artikel om cykelplanering i tidskriften Gränslös som ges ut av Lunds universitets Centrum för

[...]

Kalendarium

2014-12-17  

Examensarbete: Manuella cykelmätningar

Onsdagen den 17 december kl. 13 presenterar Robin Åkebrand sitt examensarbete Manuella cykelmätningar: En analys av metoder som används i praktiken med förslag till förbättring i sal V:H, våning -1, Kemicentrum ingång B, LTH.[läs mer]

2014-12-16  

Examensarbete: Åtgärdsvalsmetodik

Tisdagen den 16 december kl. 15 presenterar Shoaib Shakil sitt examensarbete Åtgärdsvalsstudie: En studie om åtgärdsvalsmetodik inom trafikteknik i sal V:O1, Kemicentrum ingång B, LTH.[läs mer]

2014-12-15  

Examensarbete: Infräsning av makadam i befintligt bärlager

Måndagen den 15 december kl. 10 presenterar Andreas Bladh sitt examensarbete Infräsning av makadam i befintligt bärlager i konsultföretaget Rambölls kontor i Malmö[läs mer]