lu.se

Trafik och väg

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Trafik och väg

Nyheter

2014-06-23

Trafik och väg byter lokaler

Vi på Trafik och väg kommer från och med den 24 juni att vara utlokaliserade till Kemicentrum på LTH under ca två år

[...]

2014-06-16

Pris för bästa paper om hållbarhet

Lena Hiselius, LTH, Annica Kronsell, LU och Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector presenterade artikeln Sustainability

[...]

2014-06-16

Film om Trafik och vägs forskning

LTH har producerat 14 filmer som visar på LTH:s forskningsbredd. En av filmerna presenterar en del av trafikforskningen

[...]

Kalendarium

2014-06-04  

Examensarbete: Underhållsplan för framtida slipersbyten

Den 4 juni klockan 13.00 presenterar Dani Kassabian och Ola Mortensen sitt examensarbete Underhållsplan för framtida slipersbyten - Träsliper på skarvspår i Småland hos Trafikverket Syd, Nordenskiöldsgatan 4 i Malmö.[läs mer]

2014-05-23  

Examensarbete: God utformning av järnväg på bro

Den 23 maj klockan 13.00 presenterar Martin Molin sitt examensarbete God utformning av järnväg på bro - En fallstudie av Simrishamnsbanan med järnväg upphöjd på bro hos Ramböll, Skeppsgatan 5 i Malmö.[läs mer]

2014-05-22  

Disputation: Trafiksäkerhet för motorcyklister i Malaysia

Torsdagen den 22 maj kl. 10 lägger Muhammed Marizwan bin Abdul Manan fram sin avhandling Factors associated with motorcyclists’ safety at access points along primary roads in Malaysia. Opponent är Dr. Stijn Daniels, Hasselts...[läs mer]