Grundutbildning

Trafik och väg ger en mängd kurser inom

  • trafikteknik och trafikplanering
  • vägbyggnad
  • geodetisk mätningsteknik.

På Trafik och väg finns spetskompetens inom trafikområdet och undervisningen är förankrad i såväl forskningen som i det dagliga arbetet med trafik- och vägfrågor hos offentliga och privata aktörer.

Utbildningen ger kunskap och förståelse om aspekter kring det ekologiska, ekonomiska samt det socialt hållbara transportsystemet, från översiktlig till detaljnivå, samt färdigheter att verka för trafik- och samhällsplanering i hållbar riktning. Trafik och vägs kurser ger således möjlighet att på olika sätt arbeta med utformningen av vårt framtida samhälle.

Kurser ges för civilingenjörsprogrammen vid LTH och för studenter från högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik med inriktningarna Väg- och trafikteknik respektive Järnvägsteknik.

Länk till V-programmets webbplats på LTH
Civilingenjörsprogrammet i Väg- och vattenbyggnad (LTH)

Länk till webbplatsen för högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik / Väg- och trafikteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik med inriktning mot Väg- och trafikteknik (Campus Helsingborg)

Länk till webbplatsen för högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik / Järnvägsteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik med inriktning mot Järnvägsteknik (Campus Helsingborg)

Studentwebben

Studentwebben för antagna studenter vid LTH

Sidansvarig: webbansvarig@tft.lth.se | 2018-03-20