Grundutbildning

På Trafik och väg finns spetskompetens inom trafikområdet och undervisningen är förankrad i såväl forskningen som i det dagliga arbetet med trafik- och vägfrågor hos offentliga och privata aktörer. Kurser ges för civilingenjörsprogrammen vid LTH och högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik med inriktningarna Väg- och trafikteknik respektive Järnvägsteknik inom:

  • Trafikteknik
  • Mobilitet och hållbara transporter
  • Trafiksäkerhet
  • Vägbyggnad
  • Geodetisk mätningsteknik
  • Järnvägsteknik

Studierektor för grundutbildningen

Väg- och vattenbyggnad

LTH, Civilingenörsprogram
300 högskolepoäng | 5 år

Byggteknik | Väg- och trafikteknik

LTH, Campus Helsingborg
Högskoleingenörsprogram
180 högskolepoäng | 3 år

Byggteknik | Järnvägsteknik

LTH, Campus Helsingborg
Högskoleingenörsprogram
180 högskolepoäng | 3 år

Sidansvarig: webbansvarig@tft.lth.se | 2018-03-20