Fristående kurser

Strategisk kollektivtrafikplanering

Syftet med kursen är att ge en gedigen översikt över

  • kollektivtrafikens roll i samhället
  • resenärernas krav och olika förutsättningar
  • olika aspekter på planering av kollektivtrafik i tätort och på landsbygd.

Kursen ska ge kunskap om kollektivtrafik och kollektivtrafikplanering, dess förutsättningar och dess roll i samhället. Undervisning ges genom

  • föreläsningar
  • övningar
  • hemuppgifter.

Föreläsningarna behandlar den teoretiska grunden inom kollektivtrafikplaneringen och visar på olika exempel inom planering. Övningar behandlar beräkningar och analyser och görs i mindre grupp. Efter föreläsningstillfällena görs en hemtentamen och en uppsats inom relevant område. Kursen ges av K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafiken.

Kontakt: Helena Svensson helena.svensson@tft.lth.se 

Sidansvarig: webbansvarig@tft.lth.se | 2018-03-01