Förslag på examensarbete

Avancerad trafikanalys baserad på trajektoriedata

Examensarbetet görs i samarbete med Viscando AB (Göteborg) och innebär inventering och vidareutveckling av applikationer och analysmetoder som utnyttjar detaljerad data om trafikantrörelser.

Kontakt: Aliaksei Laureshyn

 

aliaksei.laureshyn@tft.lth.se

Lagts till 2017-10-02

Mikrosimulering av trafikkonflikter med oskyddade trafikanter

Examensarbetet handlar om hur mikrosimulering kan användas för trafiksäkerhetsstudier med särskilt fokus på oskyddade trafikanter.

Kontakt: Aliaksei Laureshyn

 

aliaksei.laureshyn@tft.lth.se

Lagts till 2017-10-02

Sidansvarig: webbansvarig@tft.lth.se | 2019-05-27