Externa examensarbeten

Ta gärna själv kontakt med externa organisationer för att få reda på deras pågående projekt och om ditt examensarbete kan bli en del av det. Det är dock viktigt att du förankrar ämnet och innehållet med handledaren på Trafik och väg i god tid.

Exempel på kommuner och statliga verk

 • Lunds kommun
 • Malmö stad
 • SKR, alla kommuner i Sverige
 • Trafikverket

Exempel på konsultfirmor

 • Atkins
 • COWI
 • Ramböll
 • Sweco
 • Trivector
 • Tyréns
 • WSP

Exempel på entreprenörer

 • Infranord
 • NCC
 • Peab
 • Skanska
 • STRABAG
 • Svevia
 • Veidekke
Sidansvarig: webbansvarig@tft.lth.se | 2016-10-20