Examensarbete LTH

Examensarbetet motsvarar 30 hp och genomförs antingen enskilt eller tillsammans med en kurskamrat. Ämnesval för examensarbetet gör du själv, men dock i samråd med lärare vid institutionen. Examensarbetet utgör en tillämpning och fördjupning av förvärvade kunskaper och färdigheter inom

  • trafikteknik och trafikplanering
  • vägbyggnad
  • järnvägsteknik.

Helhetssyn tillsammans med analytiskt och kritiskt tänkande ska karakterisera examensarbetet liksom att arbetet vilar på vetenskaplig grund. Du kan välja att göra ett arbete inom ett pågående forskningsprojekt, hitta på ett eget problem eller område att undersöka eller i samarbete med exempelvis en kommun, Trafikverket eller ett företag.

I examensarbetet ingår:

  • En skriftlig rapport på svenska eller engelska med en sammanfattning på engelska
  • En separat sammanfattning i form av en populärvetenskaplig artikel
  • En presentation vid ett offentligt seminarium vid LTH
  • Opposition vid ett seminarium där ett annat examensarbete presenteras
  • Samtliga delar ska vara godkända för att examensarbetet skall vara godkänt. 

På LTH:s gemensamma sidor för examensarbete finner du aktuell information som gäller examensarbete, t ex utannonseringar om lediga examensarbeten, blanketter och möjlighet att annonsera ut din examensarbetspresentation samt att söka efter opponent.

Länk till LTH:s sidor om examensarbeten

Välj ett ämne som passar dig

Här hittar du några förslag på examensarbete som kan göras hos oss på Trafik och väg:

Länk till lista på aktuella examensarbetesföreslag på Trafik och väg

Har du en egen idé, hör gärna med Andreas Persson andreas.persson@tft.lth.se för hjälp med att forma till den och hitta en handledare.

Examensarbete kan även göras på externa företag eller organisation (med en handledare från Trafik och väg).

Länk till en sida där andra företag och organisationer listas

Studentwebben om examensarbetet

Sidansvarig: webbansvarig@tft.lth.se | 2019-05-27