Trafikplanering och mobilitet

Forskning som rör människors mobilitet och hur städer kan planeras på ett hållbart sätt.

Trafiksäkerhet och beteende

Bland annat analyser av olyckor, trafiksimulering och trafiksäkerhetsåtgärder.

Vägbyggnad

Vår forskning om överbyggnader, asfaltbeläggningar och bärighet.

Forskningsportalen

Forskningsportalen

Vill du veta mer om vår forskning och våra forskare?

K2

K2

Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik.