Examensarbete LTH

Examensarbetet motsvarar 30 hp och genomförs antingen enskilt eller tillsammans med en kurskamrat. Ämnesval för examensarbetet gör du själv, men dock i samråd med lärare vid institutionen. Examensarbetet utgör en tillämpning och fördjupning av förvärvade kunskaper och färdigheter inom trafikteknik och trafikplanering, vägbyggnad eller järnvägsteknik. Helhetssyn tillsammans med analytiskt och kritiskt tänkande ska karakterisera examensarbetet liksom att arbetet vilar på vetenskaplig grund. Du kan välja att göra ett arbete inom ett pågående forskningsprojekt, hitta på ett eget problem eller område att undersöka eller i samarbete med exempelvis en kommun, Trafikverket eller ett företag. I examensarbetet ingår:

  • En skriftlig rapport på svenska eller engelska med en sammanfattning på engelska
  • En separat sammanfattning i form av en populärvetenskaplig artikel
  • En presentation vid ett offentligt seminarium vid LTH
  • Opposition vid ett seminarium där ett annat examensarbete presenteras
  • Samtliga delar skall vara godkända för att examensarbetet skall vara godkänt. 

På LTH:s gemensamma sidor för examensarbete finner du aktuell information som gäller examensarbete, t ex utannonseringar om lediga examensarbeten, blanketter som behövs och möjlighet att annonsera ut din examensarbetspresentation samt att söka efter opponent.

LTH:s sidor om examensarbeten

Välj ett ämne som passar dig

Här hittar du några förslag på examensarbete som kan göras hos oss på Trafik och Väg:

Lista på aktuella examensarbetesföreslag på Trafik och Väg

Har du en egen idé, hör gärna med Andreas Persson för hjälp med att forma till den och hitta en handledare.

Examensarbete kan även göras på externa företag eller organisation (med en handledare från Trafik och Väg).

Andra företag och organisationer

Presentera dig!

En kort presentation av de pågående ex-jobben presenteras på anslagstavlan i korridoren på Trafik & väg. Fyll i blanketten nedan och be handledaren/examinatorn (anställd på Trafik & väg) att hänga upp den.

Mall för presentation av exjobb

Layout av rapporten

Exjobbsmall (onumrerade rubriker)

Exjobbsmall (numrerade rubriker)

Exempel på tidigare examensarbeten

Populärvetenskapliga artikeln

Exempel på populärvetenskapliga artiklar:

Artikel 1

Artikel 2

Sidansvarig:  | 2019-05-27