lu.se

Trafik och väg

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Trafikmiljö för äldre och personer med funktionsnedsättningar

Vi forskar om äldres och funktionshindrades villkor i trafiken

Kompetenscentrat "Trafikmiljö för äldre och funktionshindrade" leds av Agneta Ståhl och bedriver forskning om trafikplanering med fokus på olika gruppers behov:

  • Äldre personer
  • Personer med synnedsättningar
  • Personer med kognitiva funktionsnedsättningar
  • Personer med rörelsenedsättningar

Aspekter som fokuseras är mobilitet, tillgänglighet/användbarhet och trygghet/säkerhet framförallt inom områdena: gångmiljö, kollektivtrafik och persontransporter, t ex bil.

Kompetenscentrat ingår i CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments), som är ett tvärvetenskapligt excellenscentrum finansierat av Forte och omfattar medicinsk, teknisk och samhällsvetenskaplig fakultet.

Sidansvarig: