lu.se

Trafik och väg

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Lena Hiselius

Docent
Fil Dr, Nationalekonomi
Verksamhetsansvarig, Trafik och väg

046-222 97 48
lena.hiselius@tft.lth.se


Forskning

Min forskning har delvis varit koncentrerad till att studera och bedöma individuella preferenser när det gäller trafiksäkerhet. Inom detta område har jag arbetat med olika Stated Preference metoder. Mitt nuvarande forskningsfokus är hållbara transporter förändrade transportbehov. Speciellt tittar jag på människors acceptans av åtgärder, förändring av preferenser och resmönster.

 

Pågående projekt

  • Systemeffekter på energiförbrukning i gods- och persontransporter vid ökad e-handel och användning av hemleverens
  • Vilka egenskaper hos elcykeln attraherar dess användare och hur kan denna kunskap användas för en ökad spridning?
  • Systemanalys av HCT-införande på väg
  • An intersectionality approach to climate scenarios, Advanced Study Group, Pufendorf 

 

Uppdrag

  • Verksamhetsansvarig, Trafik och Väg
  • Stf. prefekt, Teknik och Samhälle

 

Publikationer

Artiklar 

Mobility Management campaigns as part of the transition towards changing social norms on sustainable travel behaviour (2015) Winslott Hiselius, L. Smidfelt Rosqvist, L Journal of Cleaner Production, In Press, Available online 21 August 2015

Development and test of a tool to quantifying urban transport sustainability (2015) Olofsson, Z., Hiselius, L. Várhelyi, A. Accepted for International Journal of Sustainable Transportation

Travel behaviour of online shoppers in Sweden (2015) Winslott Hiselius, L. Smidfelt Rosqvist, L Adell, E. Journal of Transportation and Telecommunication 16(1), 21–30.

Can mobility management campaigning contribute to pro-environmental behaviour in general? Development of an analytical tool (2014) Winslott Hiselius, L. International Journal of Traffic and Transportation Engineering, 26, 257-264.

The Stockholm congestion trial - Public attitudes and media coverage. (2009) L. Winslott Hiselius, K. Brundell-Freij, Å. Vagland, C. Byström. Transportation Research Part A, 43, 269-282.

Using choice experiments to assess peoples’ preferences for railway transports of hazardous materials. (2005) Winslott Hiselius, L. Risk Analysis, 25, 1199-1214.

Estimating the relationship between accident frequency and homogeneous and inhomogeneous traffic flow. (2004) Winslott Hiselius, L Accident Analysis and Prevention, 36, 985-992.

Working papers

Mot koldioxidsnåla godstransporter-tillväxtdynamiskt perspektiv på logistik och godstransporter fram till 2050. (2013) Trafikverket. Olander, L-O ; Lundquist, K-J ; Påhlsson, H; Eng Larsson, F ; Wandel, S ; Hiselius, L ; Abbasi, M ; Stelling, P and Smidfelt-Rosqvist, L.

I vilken utsträckning kan elcyklar (och elmopeder) ersätta dagens biltrafik? (2013) Bulletin no: 288. Department of Technology and Society. Hiselius, L ; Svensson, Å ; Bondemark, A  and Rye, T.

Mätinstrument för uppföljning av transporthållbarhet i svenska kommuner. (2012) Bulletin no: 270 Department of Technology and Society. Toth-Szabo, Z ; Varhelyi, A   and Hiselius, L.

Mobility Management åtgärder – Nulägesanalys av Lund och Helsingborg (2011) Bulletin no: 269. Department of Technology and Society. Winslott Hiselius, L, Janzon, S. and Josefsson, A-K.

Resenärers värdering av kvalitetsfunktioner vid bytespunkter – Inventeringsrapport (2011) Bulletin no: 265. Department of Technology and Society. Thorselius, H. and Hiselius, L.

Resenärers värdering av kvalitetsfunktioner vid bytespunkter – Tillämpningsrapport (2011) Bulletin no: 267. Department of Technology and Society. Thorselius, H. and Hiselius, L.

Resenärers värdering av kvalitetsfunktioner vid bytespunkter – Värderingsstudie (2011) Bulletin no: 266. Department of Technology and Society. Hiselius, L. and Thorselius, H.

Integrerad åtgärdsplanering i Storbritannien och Sverige – Analys och slutsatser om styrningsstrategier (2011) Hiselius, L. and Envall, P., Wendle, B., Nordlund, J. Department of Technology and Society.

Helhetsorienterad utvärdering av kollektivtrafikåtgärder (2010) Winslott Hiselius, L., Barfod, M. M., Leleur, S., Jeppesen, S. L., Jensen, A. L., Hjalte, K. Bulletin no: 246. Department of Technology and Society.

Guidelines for European High Quality Public Transport in small and medium sized cities (2009) Principles of successful high quality public transport operation and development (PROCEED) financed within the 6th RTD Framework Programme. Deliverable 4, 30-09-2009

Preferences regarding road transports of hazardous materials using choice experiments - any sign of biases? (2005) Working paper 30. Department of Economics, Lund University. 

Using choice experiments to assess peoples’ preferences for railway transports of hazardous materials. (2004) Working paper 6. Department of Economics, Lund University. 

The value of road and railway safety. (2003) Working paper, 13. Department of Economics, Lund University.

Vilka riskvärden (f.d. humanvärden) bör användas i investeringskalkyler i trafiken? (1995) Persson, U. and Winslott, L. Bulletin no: 128. Department of Technology and Society.

Böcker och rapporter

Target: Low-carbon goods transportation A growth-dynamics perspective on logistics and goods transportation until 2050. (2014) OECD discussion reports. Påhlsson, H, Olander, L-O, Lundquist, K-J, Eng Larsson, F, Hiselius, L.

Cost-benefits analysis and evaluation methods in “Trafiken i den hållbara staden”, ed. C. Hydén Department of Technology and Society, 2008

Målkonflikter och ekonomiska styrmedel in ”Hållbart transportsystem för inre och yttre attraktionskraft: Integration, konkurrenskraft och utbildning i Öresundsregionen”, e. C-M Carlsson STMØ rapport 2, Malmö University, 2008

Sidansvarig: