Om Trafik och väg

 

Trafik och väg är en av tre avdelningar inom Institutionen för Teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola, Lunds universitet. 

Forskningen vid Trafik och väg handlar om trafikanten, trafikmedel och trafikanläggningar, från planering och utformning till drift och underhåll. Faktorer som påverkar samhällets trafikbehov studeras samt trafikanläggningars anpassning till de krav som trafikanter, kringboende och samhället ställer på tillgänglighet, framkomlighet, säkerhet, miljö och samhällsekonomi. Forskningen inom vägbyggnadsområdet fokuseras även på att studera egenskaper hos material som ingår i en vägkonstruktion för att finna modeller för att dimensionera uthålliga konstruktioner.

Kontakta Aliaksei Laureshyn med eventuella frågor.

Hitta till V-Huset. Klicka här.

Kontakt

Mer om oss som jobbar på Trafik och Väg

 

Telefon 

046-222 91 29

E-post

tft[at]tft.lth.se

Postadress
LTH/Teknik och samhälle
Box 118
221 00 Lund

Besöksadress
V-huset, John Ericssons väg 1, våning 2

Besöksinformation

Internpost
Hämtställe 3

Sidansvarig:  | 2019-06-20