lu.se

Trafik och väg

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Banar vägen för äldre till fots

En framtid med större möjlighet för äldre gångtrafikanter att kunna ta sig fram. Det syftar doktorandprojektet ”Trafikmiljöns utformning och dess betydelse för äldre fotgängare” till.

Hur påverkar blandtrafik med cyklister, eller antalet övergångsställen, äldres utevistelser? Det är några frågor som det aktuella doktorandarbetet tar itu med.  Projektets fokus ligger på äldres tillgänglighet och säkerhet till fots och åtgärder som ökar deras möjlighet att ta sig fram.

I första delstudien skickades en enkät ut. Den utgår från projektet ”Kom så går vi” (2002-) och riktar sig till boende, 65 år och äldre, i samma område i Kristianstad som tidigare har studerats.  Här har en rad åtgärder genomförts för att förbättra trafikmiljön. Exempelvis genom att kommunen placerat ut bänkar, flyttat på parkeringsplatser, fasat av kanter vid övergångställen och jämnat till trottoarer.

Enkäten skickades även ut till boende i ytterligare ett område i Kristianstad. Här har inga särskilda åtgärder gjorts i trafikmiljön. Delstudiens målsättning är att med hjälp av tidigare resultat undersöka hur de äldres utevistelser har förändrats under ett decennium och hur deras rörlighet eventuellt skiljer sig åt mellan boende i de olika områdena.

Studien kommer även att fördjupa sig i hur olika individuella faktorer påverkar äldre fotgängares mobilitet. Exempelvis betydelsen av motion eller hjälpmedel som rollatorer och käppar.
Text: Erik Skogh

Read more about the project with references

Projekttitel: Trafikmiljöns utforming och dess betydelse för äldre fotgängare
Finansiär: CASE (Centre of Ageing and Supportive Environments)
Projektledare: Agneta Ståhl,
Medarbetare: Berglind Hallgrimsdottir, Jan Lexell, Helena Svensson

Sidansvarig: