lu.se

Trafik och väg

Lunds Tekniska Högskola

Medarbetare

Agneta Ståhl
Tekn Dr, Professor
046-222 91 32
agneta.stahl@tft.lth.se
Hemsida

Berglind Hallgrimsdottir
Civilingenjör, Doktorand
046-222 49 65
berglind.hallgrimsdottir@tft.lth.se
Hemsida

Erik Skogh
Kommunikatör
erik.skogh@med.lu.se

Helena Svensson
Tekn Dr
040-28 79 91, 0705-09 90 89
helena.svensson@tft.lth.se
Hemsida

Ingrid Hilborn
Forskningsadministratör
046-222 18 73
ingrid.hilborn@med.lu.se

Mai Almén
Arkitekt SAR
0703-21 33 24
almen@hinderfridesign.se
Hemsida

Mia Sinclair
Ekonom
046-222 91 41
mia.sinclair@tft.lth.se

Nina Waara
Tekn Lic, Doktorand
046-222 91 25
nina.waara@tft.lth.se
Hemsida

Pernilla Siming
Fil kand, Forskningsadministratör
0727-36 48 48
pernilla.siming@med.lu.se 

Ralf Risser
Fil Dr, Adj Prof
Tel 0043 1 5041546
Mobil 0043 699 11515902
Fax 0043 1 5041548
ralf.risser@factum.at
Hemsida

Tom Rye
Professor
046-222 91 94
tom.rye@tft.lth.se
Hemsida

Vanessa Stjernborg
Fil mag, Doktorand
046-222 91 58
vanessa.stjernborg@tft.lth.se
Hemsida

 

 

Sidansvarig:  |