lu.se

Trafik och väg

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Trafikmiljö för äldre och personer med funktionsnedsättningar

Vi forskar om äldres och funktionshindrades villkor i trafiken

Kompetenscentrat "Trafikmiljö för äldre och funktionshindrade" leds av Agneta Ståhl och bedriver forskning om trafikplanering med fokus på olika gruppers behov:

  • Äldre personer
  • Personer med synnedsättningar
  • Personer med kognitiva funktionsnedsättningar
  • Personer med rörelsenedsättningar

Aspekter som fokuseras är mobilitet, tillgänglighet/användbarhet och trygghet/säkerhet framförallt inom områdena: gångmiljö, kollektivtrafik och persontransporter, t ex bil.

Kompetenscentrat ingår i CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments), som är ett tvärvetenskapligt excellenscentrum finansierat av Forte och omfattar medicinsk, teknisk och samhällsvetenskaplig fakultet.

Sidansvarig: