Vägbyggnad

Forskningen inom Vägbyggnad har en tyngdpunkt på:

 • dimensionering av överbyggnader
 • asfaltbeläggningar
 • bärighet
 • nedbrytning av vägkonstruktioner. 

Här analyseras hur olika materials egenskaper (bundna och obundna material) påverkas av yttre faktorer

 • klimat
 • trafiklast
 • belastningstid
 • trafikintensitet

och inre faktorer

 • hålrum
 • packningsgrad
 • lagertjocklekar
 • stenstorlek. 

Kontakt: Joacim Lundberg, joacim.lundberg@tft.lth.se

Länk till den externa webbsidan Asfaltboken

Asfaltboken är en läro- och uppslagsbok om asfaltteknik. Den första utgåvan av Asfaltboken gavs ut 1995 och har sedan dess varit stommen i den omfattande utbildning inom asfaltområdet som bedrivs inom Asfaltskolan.

Sidansvarig: webbansvarig@tft.lth.se | 2018-05-02