lu.se

Trafik och väg

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Vägbyggnad

Forskningen inom Vägbyggnad har en tyngdpunkt på dimensionering av överbyggnader, asfaltbeläggningar, bärighet och nedbrytning av vägkonstruktioner. Här analyseras hur olika materials egenskaper (bundna och obundna material) påverkas av yttre faktorer (klimat, trafiklast, belastningstid, trafikintensitet, etc.) och inre faktorer (hålrum, packningsgrad, lagertjocklekar, stenstorlek, etc.). 

Kontakt: Ebrahim Parhamifar

Sidansvarig: