Vägbyggnad

Forskningen inom

Vägbyggnad

 har en tyngdpunkt på dimensionering av överbyggnader, asfaltbeläggningar, bärighet och nedbrytning av vägkonstruktioner. Här analyseras hur olika materials egenskaper (bundna och obundna material) påverkas av yttre faktorer (klimat, trafiklast, belastningstid, trafikintensitet, etc.) och inre faktorer (hålrum, packningsgrad, lagertjocklekar, stenstorlek, etc.). 

Kontakt: Ebrahim Parhamifar

Asfaltboken

Asfaltboken är en läro- och uppslagsbok om asfaltteknik. Den första utgåvan av Asfaltboken gavs ut 1995 och har sedan dess varit stommen i den omfattande utbildning inom asfaltområdet som bedrivs inom Asfaltskolan.

Sidansvarig:  | 2018-05-02