lu.se

Trafik och väg

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Vägbyggnad

Väg

Forskningen inom Vägbyggnad har en tyngdpunkt på dimensionering, bärighet och nedbrytning av vägkonstruktioner. Här analyseras hur olika materials egenskaper (bundna och obundna material) påverkas av yttre faktorer (klimat, trafiklast, trafikintensitet, etc.) och inre faktorer (hålrum, packningsgrad, lagertjocklekar, stenstorlek, etc.). Begreppen vägkapital och restvärden behandlas i samband med utveckling av drift- och underhållsupphandling. Olika prognosmodeller studeras för tillståndsbedömning av ett befintligt vägnät. Empiriska data, dels från instrumenterade vägar, dels från modellförsök i laboratorium, används för validering.

Kontakt: Monica Berntman, Ebrahim Parhamifar

 

Sidansvarig: