Trafikplanering och mobilitet

Inom forskargruppen Trafikplanering och mobilitet bedrivs forskning som rör människors mobilitet och hur städer kan planera trafiken på ett hållbart och attraktivt sätt. Mobilitet och planering analyseras med utgångspunkt i olika teoribildningar, såsom

  • mobilitetsteorier
  • maktteorier
  • nationalekonomiska teorier.

Analyserna behandlar bland annat

  • planprocesser
  • implementering
  • tillgänglighet
  • effekter av olika fenomen som inverkar på mobilitet och planering.

Forskningen bedrivs både kvalitativt och kvantitativt och är ofta av tillämpad karaktär.

Kontakt: Vanessa Stjernborg, vanessa.stjernborg@tft.lth.se 

Länkar till våra samarbetspartners

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik.

Länk till K2:s hemsida utanför Lunds universitet

CASE är en forskningsmiljö vid Lunds universitet. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus för forskningen.

Länk till CASE:s hemsida vid Lunds universitet

Sidansvarig: webbansvarig@tft.lth.se | 2018-05-02