Trafikplanering och mobilitet

Inom forskargruppen

Trafikplanering och mobilitet

bedrivs forskning som rör människors mobilitet och hur städer kan planera trafiken på ett hållbart och attraktivt sätt. Mobilitet och planering analyseras med utgångspunkt i olika teoribildningar, såsom mobilitetsteorier, maktteorier och nationalekonomiska teorier. Analyserna behandlar bland annat planprocesser, implementering, tillgänglighet och effekter av olika fenomen som inverkar på mobilitet och planering. Forskningen bedrivs både kvalitativt och kvantitativt och är ofta av tillämpad karaktär.

Kontakt:Till Koglin

Sidansvarig:  | 2018-05-02